Brett stöd för HPV-vaccin till pojkar

30 augusti, 2018

Majoriteten av remissvaren är positiva till att erbjuda även pojkar HPV-skydd inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu väntar regeringens beslut i frågan.

HPV-vaccinering av flickor infördes 2010 för att skydda mot livmoderhalscancer. Senare har även mer ovanliga cancerformer – främst anal- svalg- och peniscancer hos män – visat sig vara HPV-relaterade. Folkhälsomyndigheten uppskattar att över 300 män och över 700 kvinnor drabbas av HPV-relaterad cancer i Sverige varje år.

Ett viktigt argument för HPV-vaccinering av pojkar som många av remissvaren tar upp är att den når män som har sex med män, en grupp som är svår att nå. Heterosexuella män skyddas delvis i dag genom att flickor och kvinnor vaccineras.

Läs mer i Läkemedelsvärlden HÄR.