Drogmissbruk vid sex bekymrar

30 april, 2018

Chemsex kallas bruket av droger som Chrystal meth, Mephedron och GHB/GHL för att underlätta olika sexuella aktiviteter. Missbruket sker ofta i sammanhang som sociologer skulle kalla för subkulturer och mycket sex kombineras ofta med högt risktagande.

För att förstå och lära sig mer samlades aktivister, vårdpersonal och myndighetsrepresentanter från hela Europa i Berlin i slutet av mars. Chemsex har på senare tid blivit ett allt större problem bland män som har sex med andra män.

The 2nd European Chemsex Forum i Berlin öppnade med en minut av tystnad för de män som har dött av överdoser och narkotikarelaterade självmord. ”På 80-talet och 1990-talet såg jag för många homosexuella män som dog av aids och jag vill inte se detta hända igen”, sade en av deltagarna.

Leon Knoops, som arbetar i Amsterdam med män som är involverade i Chemsex undrade vilka de bakomliggande faktorerna kan vara.

”Tar de droger eftersom alla andra verkar göra det, är det grupptryck eller bristen på självförtroende för att de inte känner sig i form eller är för gamla? Är det kampen med sin hivstatus eller föratt de saknar en livspartner”, frågade han.

Jan Großer, en rådgivare som arbetar i Berlin, sade att många män använder droger för att övervinna sina hämningar, men många av dessa hämningar är relaterade till mycket ”normala” problem som att inte ha en perfekt kropp. ”Vi behöver ett kulturskifte, så att männen kan acceptera och uttrycka sina känslor”, föreslog han.

Homosexuella män som uppsökte en sexklinik i London har tillfrågats om Chemsex och eventuella problem de har upplevt i anslutning till sitt missbruk. 84 % av de män som använt Chrystal meth och 47 % av de som använt andra droger rapporterade negativa konsekvenser. 66 respektive 29 % rapporterade mental påverkan, 49 respektive 16 % rapporterade oönskad frånvaro från arbetet, 34 respektive 7 % hade varit med om överdoser, 41 respektive 22 % hade råkat ut för relationsproblem,  35 respektive 4 % hade vårdats för sitt missbruk på sjukhus, 13 respektive 8 % hade hamnat i klammeri med rättvisan och 37 respektive 5 % kunde rapportera ekonomiska problem orsakade av missbruket.

Konferensen berörde också frågan om sex utan samtycke. ”Vi har hört många berätta om män som under sexuella maraton som varat i dagar, går på GHB eller GBL,” sade Leon Knoops. ”Efteråt kommer de ofta inte ihåg vad som har hänt. Man kan diskutera om detta inte juridiskt handlar om våldtäkt. Detta leder ofta till stor skam och skuld.” En läkare från Manchester berättade att en tredjedel av de män som har besökt en speciell chemsex-klinik hade utsatts för ofrivillig sex.

Läs mer BBC News: The tragedy that chemsex drugs can cause

Redaktionen SENTRY.nu