Ett fall av apkoppor i Stockholmsregionen

22 maj, 2022

Den mycket ovanliga sjukdomen apkoppor (monkeypox) sprider sig i Europa och i USA. Ett fall har nu upptäckts i Stockholmsregionen. Sjukdomen har nu blivit klassad  som allmänfarlig här i Sverige. Därmed ges tillgång till speciella smittskyddsåtgärder för att förhindra ytterligare spridning. Apkoppor är en sjukdom som nu sprider sig också i vår grupp, män som har sex med män (MSM).

Folkhälsomyndigheter i flera länder riktar nu sin information speciellt till denna grupp. Apkoppor är en sällsynt, sporadisk zoonos. Det betyder att sjukdomen kan överföras från smittade djur till människor men sannolikt också från människa till människa. Apkoppor har tidigare smittat människor i de afrikanska regnskogarna, där infektionen finns hos vilda apor. Under 2022 har flera länder rapporterat fall och smittan har då bedömts vara sexuellt överförd.

I Storbritannien har flera bekräftade fall av apkoppor upptäckts bland män som har sex med män. Det första fallet upptäcktes i där den 7 maj då en man som varit på resa i Nigeria uppvisade symtom. Myndigheterna gick ut med att totalt nio fall bekräftats i Storbritannien. Nu har de hittat 11 nya fall Inget av de övriga fallen har resekoppling.

Håll koll på utslag och feber

I Storbritannien uppmanar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, gruppen MSM att hålla koll på om de får utslag och att söka vård om de ser något annorlunda. Sjukdomen apkoppor har upptäckts i andra länder i Europa och USA. Portugal har i veckan bekräftat 14 fall och de utreder fler misstänkta fall. Samtliga drabbade i Portugal är unga män i eller i närheten av Lissabon. Även Spanien har bekräftat sju fall och testar nu 22 ytterligare misstänkta fall, samtliga i Spanien är män i Madrid.

”Generellt sett sprids apkoppor genom luftvägsöverföring, men egenskaperna hos de 23 misstänkta fallen pekar mot överföring genom kroppsvätskor under sexuella relationer”, skriver spanska hälsoministeriet enligt The Guardian.

Ett fall bekräftat i Stockholmsregionen

Nu har apkoppor även kommit till Sverige. Smittan har upptäckts i Stockholmsregionen och myndigheterna utreder nu om det kan finnas fler fall i landet.

– Personen i Sverige som har bekräftats vara infekterad med viruset är inte allvarligt sjuk, men har fått vård. Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, säger infektionsläkare och utredare Klara Sondén på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Tidningen QX har pratat med överläkare Finn Filén på Venhälsan

– Det är ännu bara ett isolerat fall. Det är svårt att säga något säkert om detta riskerar att bli ett problem i communityt. Det vi vet om viruset är att det vanligen sprids från djur till människa. Spridning från person till person har hittills varit mycket ovanlig utanför Afrika. Möjligen är det nu frågan om att viruset börjat bete sig på ett nytt sätt, både gällande smittvägar och symptom.

Inkubationstiden för apkoppor är vanligtvis 6-13 dagar men symptom kan även visa sig mellan 5 och 21 dagar. De vanligaste symptomen är utslag, sår och blåsor, symtomen är oftast milda. Blåsorna kan spridas till bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Symtom kan även innefatta feber och svullna lymfkörtlar. Vid sexuellt överförd smitta kan blåsor på könsorganen och runt analöppningen uppstå. Myndigheterna utreder också eventuell vaccinering. Redan nu finns ett vaccin mot smittkoippor som bedöms ge 85 procentigt skydd mot apkoppor.

– För bara en vecka sedan var apkoppsvirus med spridning bland MSM helt okänt. Vi lär oss mer varje dag, och vi kommer att veta mer om några veckor. Att viruset nu verkar kunna spridas genom intima kontakter och enligt rapporterna från bland annat Storbritannien är vanligare bland MSM är helt annorlunda jämfört mot vad sedan tidigare är känt om apkoppor. Tidigare har spridning mellan människor i ovanliga fall skett genom aerosolsmitta, alltså genom luften vid vanliga sociala kontakter (ett annat exempel på denna smittväg är vattkoppor) säger Finn Filén till Qx

Ingen allmän spridning i nuläget

Han berättar att i nuläget så finns det inget som tyder på en allmän spridning bland MSM i Sverige.

– Det kan vara bra att ändå vara lite försiktigare med sina sexuella äventyr tills bilden har klarnat, eftersom situationen med detta virus ju ännu är helt ny. Det kan låta tråkigt, men ett klokt råd är att vara försiktig med antalet nya partners tills vi vet mer om situationen. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm jobbar också hårt med denna fråga, och uppdaterad information om apkoppor är på gång på deras hemsidor.

– Om man får en kombination av feber och nytillkomna utslag eller sår i underlivet eller baken, och dessutom har haft en ny sexuell partner de senaste tre veckorna kan man kontakta 1177 som hänvisar till rätt mottagning för bedömning och eventuell provtagning. Eftersom vår kunskap gällande smittsamhet än så länge är begränsad kan vi inte ta emot personer med feber på Venhälsan. Detta är precis samma resonemang som vi har haft med covid: vi kan inte ha potentiellt smittsamma personer i väntrummet innan vi har en säkrare bild av hur det smittar.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om apkoppor (KLICKA)

Lyssna på Dr Finn Filén vid Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm (KLICKA)

Text: Facundo Unia

[email protected]