Förslag om HPV-vaccin till pojkar

25 november, 2015

Stockholms läns landsting har beslutat om en ny plan för cancervården. I planen ingår att utreda om även pojkar ska vaccineras mot HPV-viruset som kan leda till olika sorter av cancer. En del cancerformer som drabbar män som har sex med män speciellt mycket.

Läs mer här.