Fyra hivpositiva upptäckta i Venhälsans PrEP-kö

11 februari, 2020

Fyra personer som väntat på att få förebyggande hivbehandling PrEP (Pre Expositions Profylax)    utskrivet av Venhälsans läkare har konstaterats bära på hiv. Minst tre av dessa fyra har utsatt sig för hiv och blivit hivpositiva under väntetiden. En kan ha varit hivpositiv redan då hen kontaktade mottagningen men kan också ha drabbats under sin kötid. Ingen av de 560 personer som startat med PrEP har blivit hivpositiva.

Omkring 700 personer står i dag i Venhälsans kö. För att kunna få PrEP görs en läkarbedömning av den risk som personen utsätter sig för och då vägs bl.a. eventuella tidigare STI/könssjukdomar in. Flera viktiga prover krävs också för att säkerställa att inga STI redan finns vid starten. Dessa prover tillsammans med njurfunktionsprov ska sedan upprepas var tredje månad.

Det var hösten 2019 som infektionsmottagningar runt om i landet började skriva ut PrEP. Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm är den mottagning som i särklass skriver ut mest. Läkemedlet, som heter Truvada, ryms inom högkostnadsskyddet. Det finns även privata läkare och någon nätbaserad verksamhet som tillhandahåller PrEP enligt motsvarande riktlinjer men då kan andra kostnader tillkomma och den inledande och sedan regelbundna provtagningen måste arrangeras via fysiska besök på annan mottagning.

Det finns risker med att beställa PrEP via nätet eller att få det utskrivet utan noggranna regelbundna provtagningar. Läkemedelsresistens kan uppstå och då riskerar man att behandling inte fungerar effektivt om man i framtiden får hiv.

PrEP är ett bra skydd mot hiv men bedöms inte skydda till 100 %. PrEP skyddar INTE mot gonorré, syfilis, klamydia eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. En tredjedel av de som startat PrEP hade någon eller flera av dessa STI/könssjukdomar vid det första läkarbesöket.

Att det finns de som drabbas av hiv under tiden de väntar på att få PrEP visar att risktagandet fortfarande är ett oroande faktum. Det är svårt att tro att det handlar om okunskap och omedvetenhet om risker när man själv har tagit steget för att begära PrEP.

 

PrEP på Venhälsan

 

560 personer har fått PrEP utskrivet

29 % av dem hade syfilis, gonorré eller/och klamydia

12 % av dem har tidigare tagit PEP (hivbehadling EFTER riskfylld exponering för hiv)

21 % av dem har tidigare skaffat PrEP från annat håll

700 personer väntar i Venhälsan PrEP-kö

Läs mer on hiv och PrEP HÄR.