Gör min hivinfektion att jag tillhör en riskgrupp?

29 april, 2021
Personer i riskgrupp vaccineras nu för att inte drabbas av covid-19, alltså de personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för att bli allvarligt sjuk. De äldsta i gruppen vaccineras som vanligt först. Hiv i sig bedöms inte vara en riskgrupp men många hivpositiva lever också med andra tillstånd som gör dem till riskgrupp. Om du på grund av hiv har nedsatt immunförsvar bör du kontakta din behandlande läkare.

Det är Folkhälsomyndigheten som tagit fram riskfaktorerna. Du kan läsa om dem i detalj på www.1177.se.

Du ingår i Fas 3 s riskgrupper om du:

  1. har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
  2. har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
  3. har en mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller över.
  4. har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  5. har flera funktionsnedsättningar.
  6. har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  7. har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  8. har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  9. har Downs syndrom.

Kom ihåg att du behöver uppfylla kriterierna helt och hållet. Astma som inte räknas som svår, eller övervikt under BMI 40 ingår inte i Fas 3. När det gäller högt blodtryck ska du ha fått diagnos.

Du som tillhör en riskgrupp och är 18 -59 år kontaktas av din vårdcentral inom de närmsta veckorna. För att bli kontaktad av din vårdcentral måste du ha fått vård eller behandling där för din sjukdom eller ditt tillstånd, annars kan inte vårdcentralen veta att du tillhör en riskgrupp. De äldsta vaccineras först.

Om du är 18 till 64 år och under de senaste tolv månaderna har fått vård eller behandling vid minst tre tillfällen på någon av sjukhusens specialistmottagningar kommer du att kontaktas när det finns vaccin att få. Vaccinationen sker på sjukhus eller på din vårdcentral. Även här vaccineras äldst först.

Du som är 60 till 64 år och tillhör en riskgrupp men inte har fått vård eller behandling för detta vid sjukhusens specialistmottagningar de senaste 12 månaderna ska själv boka tid för din vaccination på någon av länets vaccinmottagningar.

Hur gör man om man tror att man är i riskgrupp, men inte vet det säkert?

 

Om du misstänker att du uppfyller kriterierna för riskgrupperna, kan du vänta till i mitten av maj för att se om du blir kontaktad. Sen kan du själv kontakta din vårdcentral som hjälper dig att bedöma om du är i Fas 3 eller inte.