Högsta domstolen behandlar ärende om informationsplikt

22 oktober, 2017

Snart kommer Högsta domstolen behandla ett fall där en hivpositiv man, enligt åklagaren, vid två tillfällen ”av grov oaktsamhet utsatt en annan man för fara för allvarlig sjukdom”. Den åtalade har tidigare frikänts i både tingsrätt och hovrätt och nu har domen överklagats till Högsta domstolen. En dom där kommer att få viktig status som prejudikat.

Paul blev polisanmäld och åtalad för att han hade sex utan att berätta för sin partner att han var hivpositiv. Paul blev åtalad trots att han inte enligt ny forskning kan överföra smitta.

Under rättegången i tingsrätten hölls många förhör där smittskyddsläkare och experter från flera olika institutioner vittnade om forskningsläget.

Åklagaren yrkade att Paul skulle dömas för framkallande av fara för annan och menade att Paul vid två tillfällen under augusti-september 2014 haft oskyddade samlag med Nils.

Åklagaren menade att Paul var medveten om att han var hivpositiv och har riskerat att föra över smittan till annan. Det är om den risken fanns som domstolen skulle bedöma.

Paul blev hivpositiv år 2000. Han påbörjade sin behandling i ett annat land 2001. Sedan Paul kom till Sverige 2013 så har han fått sina mediciner i Sverige och efter att behandlingen korrigerades något sjönk virusmängden till under 20 kopior per ml blod, det vill säga under den nivå virusmängden går att mäta.

Flera studier visar att hivpositiva som får framgångsrik behandling och som därför har icke mätbara virusmängder inte heller kan överföra viruset.

Åklagaren ställde frågor till bland annat smittskyddsläkaren om risken för överföring av hiv vid anala och vaginala samlag och om det är skillnad mellan att bli penetrerad och penetrera någon.

Smittskyddsläkaren svarade bland annat att den minskade risken för överföring uppmärksammades redan 2008. Hivpositiva personer med välinställd framgångsrik behandling med antivirala läkemedel mot hiv under rätt förutsättningar inte bör anses vara smittsamma vid sexuella kontakter.

Smittskyddsläkaren menar också att ”modern kombinationsbehandling med antivirala mediciner mot hivinfektion, har dramatiskt minskat såväl sjukligheten som dödligheten orsakad av hivinfektion. Flera studier visar också att antiviral behandling mot hivinfektion även minskar smittsamheten drastiskt. Även vad gäller anala samlag utan kondom gör myndigheten bedömningen att risken för smittöverföring är mycket låg.

Paul erkände att han hade sex med Nils men bestred brott eftersom han inte kan överföra hiv.

Pauls dåvarande läkare hördes också som vittne i rättegången. Man tog del av journalanteckningar och provsvar. Tingsrätten gick på att Paul inte kunde överföra viruset och åtalet för framkallande av fara för annan ogillades.

Tingsrätten tittade på tidigare domar från både hovrätten och högsta domstolen och ogillade åtalet. Hovrätten gjorde samma bedömning. Snart ska fallet alltså upp i högsta domstolen.

Det är viktigt att notera att det bara är hivpositiva personer som testat sig, som känner till sin status och som står under framgångsrik antiviral behandling som kan anses vara icke smittsamma. Personer som inte testat sig och därför inte vet om de behöver behandlas kan fortfarande vara mycket smittsamma.

Namnen är fingerade.

Text: Facundo Unia