HPV-vaccination erbjuds också till pojkar

7 maj, 2020

Alla elever i årskurs 5 kommer att erbjudas vaccination mot HPV. Detta ger ett mer jämlikt program som på sikt förebygger ytterligare 120–130 HPV-relaterade cancerfall, oavsett kön, genom både direkt skydd för individen och indirekt skydd genom en minskad smittspridning.

Vissa HPV-virus kan leda till cancer i penisen, analen och tonsillerna och män som har sex med män (MSM) är en grupp som är överrepresenterad i statistiken. Nu kommer alla, oavsett kön, att erbjudas vaccinering.

Vaccination mot HPV bör ske före det att man har debuterat sexuellt. Vaccinet skyddar mot upp till ett 10-tal av de mest aggressiva HPV-stammarna. Nyttan av att vaccinera sig senare i livet är marginell men hänger i första hand inte på ålder utan på hur mycket, eller lite, sex man haft före vaccinationen och planerar att ha efter vaccinationen.

Vaccinering är inte subventionerad för äldre personer. Priset per dos ligger strax över tusenlappen plus den kostnad som vaccinatören debiterar och det behövs tre doser. Hela kuren skulle kunna ligga på ca 4 000 kronor. I vissa regioner kan avgiften ingå i högkostnadsskyddet.

Cancertyper som är relaterade till HPV-virus och som kan drabba män är framförallt cancer i penis, svalg och ändtarmsöppning (anus). För analcancer finns screeningmetoder utvecklade för att upptäcka förstadier, men sådan screening ingår för närvarande inte i något nationellt program för män. För annan HPV-relaterad cancer finns inga utvärderade metoder som kan användas i screeningprogram. Män måste förlita sig till att upptäcka symptom.