Kommer du till Sverige från Ukraina och lever med hiv?

11 november, 2022

Kommer du till Sverige från Ukraina och lever med hiv. Noaks Ark kan ge dig det stör du behöver.

Hos Noaks Ark finns möjlighet till kostnadfri hivtest, information och stödoch Du kan få hjälp att hitta rätt mottagning för dig.