Krav på förändrad smittskyddslag

28 januari, 2020

Den 28 januari, behandlade socialutskottet frågan om informationsplikten och hiv i smittskyddslagen. Patientföreningen Hiv-Sverige uppmanar utskottets ledamöter att ta ställning för en förändring.

Vi anser att dagens politiker skall stifta lagar utifrån den verklighet som idag råder. Så är inte fallet med nuvarande smittskyddslag. Det har länge funnits kunskap att personer som lever med hiv och som har adekvat vård och behandling inte överför viruset, säger Christina Franzén, ordförande i Hiv- Sverige.

Högsta domstolens behandlade 2018 ett fall där den ena personen levde med viruset utan att berätta det. Domen friade den personen som levde med hiv då det är tydligt att smittsamhet inte fanns. I praktiken innebär det att lagen är satt ur spel.

Hiv- Sverige har drivit frågan länge, det blir allt tydligare att vi också har haft rätt i vår uppfattning. Därför uppmanar vi nu utskottets ledamöter att ta ett beslut som grundar sig på verkligheten av idag. Inte som den såg ut för 30 år sedan, säger Christina Franzén.