Socialutskottet vill se över informationsplikten

13 februari, 2020

Riksdagens socialutskott har ställt sig bakom Barbro Westerholms och åtta andra liberalers motion och uppmanar regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa och ta initiativ till en översyn av smittskyddslagen och analysera om informationsplikten för hivpositiva fyller sitt ändamål.

Barbro Westerholm, som har motionerat om en översyn av informationsplikten sedan 2011, noterar att Folkhälsomyndigheten konstaterar att hiv i dag är en kronisk infektion.

Vid välinställd behandling är virusnivåerna i blodet omätbara och risken för hiv-överföring vid vaginala och anala samlag är mycket låg. Utskottet noterar att Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det numera inte finns några krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sin sexualpartner om hivinfektionen. Sverigedemokraterna reserverade sig mot båda dessa ställningstaganden.