Sverige har fått en samtyckeslag – detta gäller från 1 juli

24 maj, 2018

Riksdagen har klubbat regeringens förslag om en samtyckeslag. Principen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler handlingar kriminella och straffen skärps.

Från den 1 juli är det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningspersonen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Med dagens lagstiftning måste man bevisa att det har förekommit våld, hot, tvång eller att målsägaren varit i en särskilt utsatt situation.
Två nya brott införs
Två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på om den andra personen inte deltar frivilligt. Vid oaktsamhetsbrott behöver det inte finnas uppsåt.

Straffet för grov våldtäkt höjs
Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks när gärningspersonen varit oaktsam i fråga om barnets ålder. Gärningspersonen ska ha svårare att hänvisa till att offret rent fysiskt sett äldre ut.

När en förundersökning om sexualbrott inleds ska den utsatte få ett målsägarbiträde omedelbart. Detta för att den som utsatts ska få stöd tidigare i processen.