Syfilis ökar stort i Sverige och i resten av världen

15 december, 2015

Syfilis ökar stort bland män som har sex med andra män (MSM) här I Sverige och i manga andra länder som är populära resmål för oss homo- och bisexuella män.

Orsakerna är säkert många men myndigheterna pekar främst på en minskad användning av kondom och en ökad användning av privatimporterad PrEP som används i stället för att använda kondom.

Det vi ser är “baksidan” av att smittsamheten för hiv minskat hos välmedicinerade och att många därför använder kondom allt mindre.

Så här inför stundande vinterresor till varmare och mer spännande platser kan det vara värt att ta del av läget runt om i världen.

Australien

Ett utbrott rapporteras bland MSM i Brisbane, Australien med ca sex nya fall av syfilis i veckan och en ökning med 67% i Queensland under 2015.

Tyskland

Även Tyskland rapporterar största ökningen av syfilis under det senaste decenniet, med över 5 700 fall rapporterade under 2014 och över 80% av dem bland MSM. Värst drabbat är Berlin och därefter kommer Hamburg.

England

England har också rapporterat om ökad syfilisförekomst bland MSM. En ökning med nästan 50% har rapporterats och då främst bland män som har ett riskfyllt sexbeteende.

-Män som har sex med andra män (MSM) borde genomgå en full hiv och STI-undersökning årligen eller var tredje månad om de har sex utan kondom med tillfälliga partners, sager Dr Gwenda Hughes vid Public Health England till Pink News.

Eftersom det kommer fler och fler rapporter om en ökning av syfilis runt om i världen är det sannolikt att bilden ser likadan ut I fler städer av större storlek. Orsakerna verkar också vara desamma – ett minskat användande av kondom bland män som har sex med män (MSM).

 Sverige

Även här hemma I Sverige ser vi en fortgående ökning med en fördubbling av antalet rapporterade syfilisfall bland MSM mellan 2009 och 2014.

Sentry.nu kommer att följa upp statistiken för 2015 när den är sammanställd av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om syfilis

Läs mer om syfilis HÄR!

Läs mer om att testa sig HÄR!

Text: [email protected]