Testa dig på Hisingens ungdomsmottagning

7 juli, 2020

Testning är på allas läppar men det är covid-19 och inte hiv eller andra sexuellt överförbara infektioner (STI) som är i focus och tyvärr är många infektionsmottagningar hårt pressade av pandemin. Glöm dock inte att ta hand också om din sexuella hälsa. De virus och bakterier som alltid har varit en risk för alla med ett aktivt sexliv, finns kvar och det finns många mottagningar som välkomnar dig för samtal och test.

Michael Berlin är kurator och en av de som jobbar på ungdomsmottagningen på Hisingen i Göteborg.

– Vi möter ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 25 år. De är välkomna till oss med medicinska frågor om sexualitet, reproduktion eller frågor om identitet som är kopplade till kroppen och för att testa sig. Vi jobbar med samtal om allt från ångest till lust. Alla som arbetar här har naturligtvis tystnadsplikt även gentemot vårdnadshavare. Alla kan känna sig säkra på att deras målsmän inte får veta om att de har sökt sig till mottagningen.

Michael Berlin är kurator på Hisingens ungdomsmottagning.

– Jag arbetar framförallt med samtal. Det kan handla om nedstämdhet, stress, ångest men också om frågor kring könsidentitet, sexuell identitet, relationsproblem eller olika typer av tankar om kroppen. När jag möter hbtq-ungdomar kan det handla om frågor om identitet och att de behöver stöd i att få reflektera. Det kan även handla om omgivningens bemötande och utsatthet exempelvis inom familjen och skolan. Utöver detta möter jag naturligtvis hbtq-ungdomar som är trygga i sin identitet men som har andra frågor som exempelvis skolstress eller konflikter med vänner.

Michael ser att det finns en större utsatthet i denna grupp. Det kan handla om våld och övergrepp i relationer eller i sexuella kontakter och även om rädsla för sanktioner och ibland även våld i hemmet.

– Under den nu pågående pandemin både ökar och minskar dessa ungdomars behov. Risken för utsatthet i hemmet ökar då många lever närmare varandra än tidigare och har inte samma möjlighet till frihet. Jag möter även ungdomar som avslutat kontakten på ungdomsmottagningen på grund av rädsla för covid-19 och att de inte kan vara riktigt privata hemma för att ha en telefonkontakt. De ungdomar vi träffar verkar ha färre sexuella kontakter och utifrån det minskar risken för den typen av utsatthet samtidigt som gruppen som tar stora risker också blir mer utsatta.

Ungdomar kommer också till mottagningen för att testa sig. Mottagningen är frikostig med tester och det räcker att ungdomen själv upplever sig orolig eller bara vill vara på den säkra sidan.

Klamydiatest är vanligast. De flesta lämnar urinprov men kompletterar med prov från svalg och anal efter samtal och beroende på sexuell praktik. I gruppen män som har sex med andra män (MSM) är det också vanligt med laboratorietest för hiv, hepatit och syfilis. För vissa finns det en större oro för testerna och framförallt när de vet att de har utsatt sig för större risker.

– Det finns en stor medvetenhet om kondomanvändning men ändå är det många som väljer bort den. Vi får också en del frågor om Prep. Vid positivt svar på klamydia får ungdomarna behandling genom ungdomsmottagningen och det görs även enligt lag en smittspårning. Detta innebär att de måste uppge vilka de har haft sex med under det senaste året eller sedan de testade sig senast. Om Ungdomarna visar sig ha hiv eller någon annan infektion tar smittskyddet över och slussar till infektionsmottagningen.

– Under pågående pandemi har vi minimerat besöken på mottagningen och alla uppmanas att hålla sig hemma om de känner sig sjuka eller har diffusa symptom. Samtal har vi fortsatt men på ungdomarnas önskemål kan dessa även genomföras på telefon eller genom videosamtal. Barnmorskorna träffar enbart ungdomar när för undersökningar och provtagning som måste göras på plats. Recept, behandling och smittspårning sköter de över telefon. Klamydiatester hänvisas till nätet. Det finns en risk att exempelvis klamydia i svalg och anal missas, säger Michael.

Det är viktigt att praktisera säkrare sex och att testa sig regelbundet. Tänk även på att den närkontakt som många sexuella aktiviteter innebär, medför liksom andra situationer där människor är nära varandra, risk för smitta av Covid-19.

Text: Facundo Unia