Vad kan du om infektiuoner, bakterier och virus?

17 februari, 2020

Här är grundkursen för alla. Här är fakta om din sexuella hälsa som du måste kunna för att hänga med och hålla dig informerad om sådant som alla sexuellt aktiva kan råka ut för. Kan du egentligen skilja på bakterier och virus?

Infektioner

 

Du kan drabbas av INFEKTIONER när din kropp blir invaderad av små biologiska partiklar som bakterier, virus, svampar och parasiter. När de överförs eller smittar vid sexuell kontakt kallas de för STI (Sexually Transmitted Infections) eller STD (Sexually Transmitted Diseases).

För att försvara sig reagerar kroppen ofta med en INFLAMMATION. Området som är inflammerat kan bli svullet, rött, varmt och ömt. Feber, trötthet, muskelvärk, huvudvärk och minskad aptit kan vara tecken på en mer spridd inflammation.

De flesta infektioner, som t.ex. förkylningar och influensa, går över av sig själva inom en vecka och man behöver inte söka vård. Andra infektioner kräver vård och behandling och det finns långdragna, återkommande eller livslånga infektioner, som exempelvis hiv och herpes.

Bakterier

 

BAKTERIER är någon tusendels millimeter små organismer och består av en enda cell utan kärna. Bakterier finns i och omkring oss i luften, vattnet, på marken, på huden, i munnen och i tarmarna. De flesta bakterier klarar vi oss inte utan, till exempel de som finns i våra magar och tarmar och som hjälper oss att bryta ned det vi äter.

Nyttiga såväl som onyttiga och skadliga bakterier trivs utmärkt på din kropp där de lever och förökar sig när de väl tagit sig förbi kroppens olika försvar där huden är det första hindret. I kroppsöppningarna (mun, luftvägar, könsöppningar) finns en slemhinna. Inne i kroppen finns också ett immunförsvar som känner igen och attackerar det som är främmande.

När skadliga bakterier trots detta motstånd ändå lyckats ta sig in och bli kvar i kroppen, har en INFEKTION uppstått. Många infektioner lyckas kroppen med hjälp av immunförsvaret få bukt med utan hjälp utifrån. Men är infektionen så stor och svår att kroppen inte klarar det själv finns bakteriedödande läkemedel, så kallade ANTIBIOTIKA, att ta till.

ANTIBIOTIKARESISTENS innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika som därmed kan bli verkningslöst. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen och därför är det viktigt att antibiotika används som läkare anvisat och sparsamt.

 De bakterieinfektioner som är STI (sexuellt överförbara) och som du kan läsa om här på Sentry.nu är gonorré, syfilis, klamydia och LGV.

Virus

 

VIRUS är de minsta biologiska partiklar som orsakar sjukdomar. Till skillnad från bakterier kan virus bara föröka sig i levande vävnad, t.ex. i din kropp men kan däremot överleva längre på ogästvänliga ytor. De består av genetisk arvsmassa (antingen DNA eller så kallat RNA) och ett skyddande proteinhölje med partiklar som gör att viruset kan fastna på kroppens celler och tränga in i dem. Där överför de sin egen arvsmassa för att få kroppscellen att tillverka nya virus.

Virus orsakar många vanliga sjukdomar, till exempel förkylning och influensa. Virus har en förmåga att byta ut de partiklar på proteinhöljet som kroppens immunförsvar kan lära sig att känna igen i syfte att förstöra viruset. När dessa partiklar förändras får kroppens immunförsvar svårt att skydda kroppen mot en ny infektion.

Det finns vaccin för att förebygga en del virusinfektioner och det finns antivirala läkemdel för att använda mot dem.

De virusinfektioner som är STI (sexuellt överförbara) och som du kan läsa om här på Sentry.nu är hiv (humant immunbristvirus) och aids som angriper CD4-celler (T-hjälparceller), herpes (typ 1 och 2), olika hepatiter och kondylom.

 

Svampar

 

Svampinfektioner, i till exempel hud eller naglar, är väldigt vanliga. Så kallade jästsvampar eller trådsvampar kan trivas och föröka sig på vår hud och orsaka inflammationer som ger till exempel klåda. Det finns en rad olika medel för att behandla svampinfektioner.

 

Övriga smittämnen

 

Till smittämnen brukar man även räkna inälvsparasiter som maskar och så kallade protozoer, som består av en enda cell med cellkärna. Infektioner med inälvsparasiter är inte så vanliga i Sverige, men vid utlandsresa är det viktigt att vara noga med hand- och livsmedelshygienen. Parasiterna smittar oftast genom förorenat vatten. Det går även att vaccinera sig mot en del inälvsparasiter.