Venhälsans vänner för mottagningens bevarande

30 juli, 2017
”Nu är det dags att stötta Venhälsan! ”
Så lyder inledningen i ett upprop om bildandet av Venhälsans Vänner ”för att ge politiskt och ekonomiskt stöd åt en verksamhet som för många är helt livsavgörande.  Vi samlar in bidrag som oavkortat går till Venhälsans personal samtidigt som vi också driver opinion.”