Wold AIDS Day 1 december

15 november, 2022

Den 1 december uppmärksammas hiv och aids världen över.

Enligt UNAIDS lever omkring 40 miljoner med hiv, varav 1,2 miljoner nya hivfall konstaterades förra året (2021).

650.000 människor dog i sjukdomar kopplade till hiv.

En av åtta som lever med hiv i EU är odiagnostiserade enligt ny rapport från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och WHO Europa.
Det innebär att många inte får den vård de behöver, och att de även riskerar att smitta andra.

Dagens behandling fungerar så bra att den som har hiv lever lika länge som vem som helst.

Behandlingen gör dessutom att hiv inte kan överföras vid sex.

Drygt hälften som fick en hiv-diagnos förra året hade låga nivåer av CD4-celler, vilket tyder på att de kan ha haft viruset i upp till tio års tid, enligt rapporten.