Ytterligare en mottagning i Stockholm erbjuder PrEP

20 december, 2021

Kötiden för att få tillgång till förebyggande hivbehandling PrEP (Pre Expositions Profylax) i Stockholm har länge varit bekymmersamt lång. I regionens regi har endast Venhälsan vid Södersjukhuset kunnat testa och skriva ut läkemedlet Truvada som effektivt har förhindrat personer med riskbeteende att infekteras av hiv. Nu är snart denna kö historia och ytterligare en mottagning kommer att hjälpa till.

Omkring 700 personer har som mest tvingats vänta i kö men nu inför 2022, är den bantad till under 200.

– Situationen ser faktiskt mycket bra ut. När kön blir kortare är det många som bryr sig mindre om de av någon anledning förlorar sin plats eftersom det snart inte kommer att finnas någon kö alls, säger överläkare Finn Filén, till sentry.nu.

– Inom tre månader är kön här på Venhälsan förhoppningsvis helt borta. Vi har hittills bedömt fler än 1 400 patienter för PrEP och av dessa är fler än 1 100 kvar i programmet.

– För nya personer som vill ha PrEP går det bra att kontakta oss. En nyhet är att även Specialistmottagning Sexuell Hälsa vid Huddinge sjukhus (Hudkliniken mottagning I53) snart också kommer att erbjuda PrEP. Om man bor närmare Huddinge sjukhus kan det vara ett alternativ. Det är säkert inte så många som ännu vet om detta och de har sannolikt ingen kö alls.

– Planen under 2022 är att fortsätta göra PrEP-kontrollerna ännu enklare genom hemtester (provtagning från urin, svalg och rektum) som man beställer via ”Alltid Öppet”. En förutsättning är förstås att PrEP-behandlingen går bra och att man är symptomfri. Blodproverna lämnar man via en av Karolinskas provtagningscentraler eller labbet på sin vårdcentral. Ett årsbesök på Venhälsan kommer man dock även fortsättningsvis att få göra.

Så gör du för att kontakta Venhälsan för att få PrEP.

Här hittar du Specialistmottagning Sexuell Hälsa vid Huddinge sjukhus.

[email protected]